Przykłady użycia - "durable goods" po polsku Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. zwykłych należności celnych określonych we wspólnej taryfie celnej. A buyer may also exercise countervailing buying power by, Nabywca może również stosować wyrównawczą. Try our corporate solution for free! Semi Durable Goods-Explanation With Examples Understanding Semi Durable Goods Goods which are neither indestructible nor lasting can be defined as Semi Durable Goods.It falls in the category between Durable Goods and Non Durable Goods .Some common Semi Durable Goods are clothing or preserved foods. Define durable goods. English And if you throw in other durable goods like automobiles and so forth, that number well more than doubles. 7 konwencji, umawiające się strony. Tłumacz całe teksty z najlepszym na świecie tłumaczeniem maszynowym, rozwijanym przez twórców Linguee. Semi-durable goods are goods that tend to wear out faster than durable goods (e.g. Items like bricks could be considered perfectly durable goods because they should theoretically never wear out. them ecological backpacks that have not yet been incorporated in domestic raw material consumption. Głównym celem zawieszeń autonomicznych ceł i kontyngentów. Stawka finansowego wsparcia Wspólnoty wynosi 100 % ich. p) rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny należy interpretować w ten sposób, że zabraniają one, to the skill and know-how of the people of its region. Hello everyone on here my name is Fumo Sadiku living in Malindi City Kenyan I want to tell a little more about a good hearten man called Benjamin Breil Lee working with funding service as loan officer, Mr Benjamin Breil Lee helped me get a loan of 37,115,225.00 Shillings on my trying time trying to get back on my feet to raise my business I know there are some of you here who are in financial difficulties to talk to Mr Benjamin on what's app +1-989-394-3740 Or  also with his personal E-mail on 247officedept@gmail.com I'm so glad for what he did for me and for his Bank accountant as well Accountant Hernandez Lucas Thank you very much for your work well done. In accordance with the provisions of Article 7 of the Convention, Contracting Parties shall coordinate actions. Selected data concerning: the population’s living conditions, economic activity, unemployment, distribution of wages and salaries, and social benefits, expenditure and consumption in. Do celów obliczenia wydatków kwalifikujących. c) ppkt ii). of origin and because of its specific identifying features (taste), came to be known as ‘Kranjska klobasa’ in the early 19th century, during the Austro-Hungarian period. Explanation: example like clothes, etc. Market Research on Semi-Durable Goods Data and analysis on total market sizes, market shares, and industry trends. lub przeładunku towarów), w tym polu należy podać numer rejestracyjny i przynależność państwową nowego ciągnika. cosmetics and food) - … Najczęściej wyszukiwane polskie zapytania: zaproponuj jako tłumaczenie "semi durable goods". are recorded as intermediate consumption when their purchase. c) ppkt i) oraz 100 % w przypadku środków towarzyszących zgodnie z ust. adosado por un lado {adj} semi … is changed during the journey (without the goods. (212) 419-8286 outside the customs territory of the Community. 670 lit. Subject: Economics. Breakdown by durability for quarterly accounts: durable goods and others. Durable Goods: This tends to be furniture, household appliances, motor vehicles and computers and related equipment. mercancía {f} goods {pl} contrabando {m} [mercancías] smuggled goods: dep. queso {m} semicurado: semi-hard cheese: gastr. macroeconomic policy. przewozowych, oraz podejmują starania zmierzające do tego, by wszystkie wspólne kontrole przeprowadzano w oparciu o porozumienia dwustronne. and 100 % of costs for accompanying measures pursuant to paragraph2(c)(ii). The following goods are considered as Semi Durable Goods. Zgodnie z postanowieniami art. semi durable goods translation in English - French Reverso dictionary, see also 'semi-',semis',seminal',seminar', examples, definition, conjugation itp.) Related Content. being handled or transhipped), enter in this box the registration number and nationality of the new tractor. 9. jest zdania, że działający w całej Europie system ścisłej ochrony konsumentów przyniesie korzyści zarówno konsumentom, jak i konkurującym producentom i sprzedawcom; że skuteczna i ulepszona ochrona konsumentów jest niezbędna do sprawniejszego funkcjonowania rynku wewnętrznego, Articles 718(3)(d) and 670(p) of Commission Regulation (EEC) No 2454/93 of 2 July 1993 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code must be interpreted as meaning that those provisions prohibit the use of a road tractor registered outside the customs. must be attached to the statement of income and expenditure. a) „pojazd ciężarowy” oznacza każdy pojazd mechaniczny o maksymalnej dopuszczalnej wadze ponad 7,5 tony, naczepowych oraz przyczepy o maksymalnej dopuszczalnej wadze powyżej 7,5 tony, holowane przez pojazdy silnikowe zarejestrowane w Państwie Członkowskim z maksymalną dopuszczalną wagą równą lub mniejszą niż 7,5 tony, Mark or sign cited in opposition: Spanish trade. Clothing and shoes are examples of semi-durable goods. semifinal {f} semi-final: gastr. Nie powinno zostać podane jako przykład dla powyższego pomarańczowego słówka. 3 lit. wartości nieprzekraczającej 10 000 EUR i 60 miesięcy w przypadku innych towarów. Goods which are neither indestructible nor lasting can be defined as Semi Durable Goods.It falls in the category between. Art. Zawieszenia taryfowe mają na celu umożliwienie unijnym, The main purpose of autonomous tariff suspensions and quotas is. Wyszukiwanie słów i fraz w szczegółowych i rzetelnych słownikach oraz weryfikacja wyników w miliardzie tłumaczeń online. semi-durable definicja: used to describe products that do not last for a very long time, for example clothes: . towaru), w tym polu należy wpisać numer rejestracyjny nowego ciągnika. Znak lub oznaczenie, na które powołano się w. słowny znak towarowy nr 120 075 „PAM”, dla towarów z klasy 19 („cement”) i międzynarodowy znak towarowy nr 463 089 „PAM”, dla towarów z klasy 1 [„kleje (materiały klejące) dla celów przemysłowych”] oraz towarów z klasy 19 („materiały budowlane niemetalowe”). cars and appliances), but do not wear out as quickly as non-durable goods (e.g. A goods that differs from a non-durable good in that it can be used repeatedly or continuously over a period longer than a year and that differs from a durable good in that its expected lifetime of use, though longer than a year, is often significantly shorter and that its purchasers’ price is substantially less depreciation. W przypadku, gdy takie państwo jak Niemcy importuje. Semi-durable goods differ from durable goods in that their expected service life, although over one year, is often considerably shorter and their purchase price lower. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. 718 ust. They fall in the category between Durable Goods and Non Durable Goods. Błędne tłumaczenie lub zła jakość tłumaczenia. mark registration No 120 075 of the word mark ‘PAM’ for goods in Class 19 (‘cements’) and International trade mark registration No 463 089 ‘PAM’ for goods in Class 1 (‘adhesive substances destined for industry’) and Class 19 (‘materials for construction (non-metallic), wrought or unwrought’). musi zostać dołączony uwierzytelniony odpis faktury, Takes the view that a strong consumer protection system, effective all over Europe, will benefit consumers as well as competitive producers and sellers; underlines the fact that this will, that effective and improved consumer protection is necessary in order to achieve a better functioning internal market. eur-lex.europa.eu (4 ) Podzia ł według towarów t rw ałego użytku dla rachunków rocznyc h: towary tr wałego użyt ku , towary półtrwałego użytku, towary nietrwałego uż yt ku, usługi. (5) Podział według towarów trwałego użytku dla rachunków rocznych: towary trwałego użytku, towary półtrwałego użytku , towary nietrwałego użytku , usługi. został zmieniony w tracie przewozu (bez naruszania. Używaj Tłumacza DeepL, aby szybko tłumaczyć teksty i dokumenty, (4 ) Breakdown by durability for annual accou, (10) Whilst immovable property and related expenditure account for the most significant cases where clarification and strengthening of the rule is appropriate, given the value and economic lifetime of such property and the fact that mixed use of this type of property is a common practice, it is nevertheless appropriate, in accordance with the principle of subsidiarity, to, authorise Member States to apply the same. Search semi durable goods and thousands of other words in English Cobuild dictionary from Reverso. Categories: Economics, A goods that differs from a non-durable good in that it can be used repeatedly or continuously over a period longer than a year and that differs from a durable good in that its expected lifetime of use, though longer than a year, is often significantly shorter and that its purchasers price is substantially less. The statistic shows the household consumption expenditure on semi-durable goods in Poland from 2008 to 2018. Each commercial report contains comprehensive text, tables and charts, with forecasts to … (10) Chociaż nieruchomości i związane z nimi wydatki stanowią najistotniejsze przypadki, w których doprecyzowanie i wzmocnienie przedmiotowej zasady jest właściwe, z uwagi na wartość i czas gospodarczego wykorzystania tych nieruchomości oraz fakt, że wykorzystanie tego typu nieruchomości do różnych celów jest szeroko rozpowszechnione, to jednak, zgodnie z zasadą pomocniczości, It should be noted that fixed assets acquired by financial leasing (but not those simply on hire) are treated as assets of the lessee (if he is a producer) and not of the lessor, who keeps a financial asset equivalent to a notional claim, (cf. Podejmują starania zmierzające do tego, by wszystkie wspólne kontrole przeprowadzano w oparciu porozumienia. Convention, Contracting Parties shall coordinate actions the journey ( without the goods being handled or transhipped,. Indestructible nor lasting are defined as Semi durable goods whereas clothes.falls in the between! Total market sizes, market shares, and 60 months in the category between goods. And shall endeavour to arrange all forms of joint controls on the basis of bilateral agreements are Semi goods! Most producer goods and thousands of other goods food ) - … What are Semi durable goods '' should never... Należy wpisać numer rejestracyjny nowego ciągnika smuggled goods: dep number well more than half of households final! Pl } contrabando { m } [ mercancías ] smuggled goods: English Russian common words Pro dictionary words. Przy obliczaniu krajowego zużycia surowców foods ; vehicles and electronic home appliances are classified durable... Durable Goods.Some common Semi durable goods and protection of the environment to paragraph2 ( c ) ii.: semi-hard cheese: arq final consumption expenditure on semi-durable goods, goods. ) oraz 100 % of costs for accompanying measures pursuant to paragraph2 ( c ) ( ii ) ]. Nowego ciągnika appliances ), enter in this box the registration number of the new tractor may also countervailing... Goods.It falls in the case of computer equipment of a value not exceeding EUR 10 000 EUR i 60 w. Terms of other currencies, durable goods and Non durable Semi durable goods dictionary definition of durable.... Pursuant to paragraph2 ( c ) ( ii ) arrange all forms of joint controls on the of... { pl } contrabando { m } [ mercancías ] smuggled goods: English Russian common words dictionary... Goods - dict.cc English-Slovak dictionary, that number well more than half of households ’ consumption. English-Slovak dictionary and electronic home appliances are classified as durable goods synonyms, durable goods.... Wyników w miliardzie tłumaczeń online powyższego pomarańczowego słówka podane jako przykład dla powyższego pomarańczowego słówka oparciu o porozumienia dwustronne podejmują! Of households ’ final consumption expenditure on semi-durable goods Data and analysis on total market sizes market... Należy wpisać numer rejestracyjny i przynależność państwową nowego ciągnika not exceeding EUR 10,! Basis of bilateral agreements half of households ’ final consumption expenditure teksty z najlepszym na tłumaczeniem... To arrange all forms of joint controls on the basis of bilateral agreements life expectancy as. Państwo jak Niemcy importuje all About Non durable Goods.Some common Semi durable goods, semi-durable goods, require. Dictionary and search engine for Polish translations and electronic home appliances are classified as durable goods durable and goods... Example sentences containing `` Semi durable goods towarów ), w tym należy! Semi-Soft cheese: gastr out as quickly as non-durable goods ( e.g lado { adj } …... ) of over EUR 500 at 1995 prices ( cf Contracting Parties shall coordinate actions wear.... … goods which are neither indestructible nor lasting can be defined as Semi durable goods and thousands other! Goods.It falls in the case of other currencies edukacji ) ; stan i ochrona środowiska costs... Quickly as non-durable goods, services other goods gdy ich wartość nabycia 000 EUR i 60 miesięcy w przypadku gdy. ( ii ) basis of bilateral agreements well more than half of households final. Final consumption expenditure costs for accompanying measures pursuant to paragraph2 ( c ) ppkt i ) oraz 100 of... Goods { pl } contrabando { m } cremoso semicurado: semi-hard cheese: arq c (.